@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-CSA
Κεντρική Υπηρεσία Γ.Α.Κ.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CSA_PAK001.00
Αρχείο Γενικής Γραμματείας (περιόδου Κυβερνήτη Ι. Καποδίστρια)  [1828 - 1833]
Περιέχει επιστολές, αποφάσεις, λογαριασμούς, αναφορές, αποδείξεις, καταλόγους, αιτήσεις, διατάγματα και διάφορα έγγραφα.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-CSA_PAK001.00

Τίτλος: Archive of General Secretariat

Χρονολογίες: 1828 - 1833

Επίπεδο περιγραφής: Fonds

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής: 300 files

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου: Περιέχει επιστολές, αποφάσεις, λογαριασμούς, αναφορές, αποδείξεις, καταλόγους, αιτήσεις, διατάγματα και διάφορα έγγραφα.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Central Service Archives

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

Notes: Oι φάκελοι 209α, 209β, 226α, 226β, 237β, 238α, 238β, 252β, 253α, 253β, 265α, 265β, 270α, 276α, 276β δεν έχουν ψηφιακά αντίγραφα.

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα