@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-AGI
Τοπικό Αρχείο Αγιάς
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-AGI_EDU004
ΑΡΧΕΙΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ  [1937 - 1954]
Περιεχόμενα: Μαθητολόγιο Αστικού Σχολείου Αγιάς. Μαθητολόγιο. Βιβλίo Ειδικού Έλεγχου. Πιστοποιητικά Σπουδών. Bιβλίο μαθητών του Αστικ...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-AGI_EDU004

Τίτλος: ΑΡΧΕΙΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ

Χρονολογίες: 1937 - 1954

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Μαθητολόγιο Αστικού Σχολείου Αγιάς.
Μαθητολόγιο.
Βιβλίo Ειδικού Έλεγχου.
Πιστοποιητικά Σπουδών.
Bιβλίο μαθητών του Αστικού Σχολείου 1937 - 1944.
ΒΙΒλίo Γενικού Έλεγχου.
Bιβλίο Αποτελεσμάτων.
Πρακτικά Σχολικής Εφορείας 1947.
Βιβλίο Περιουσίας Αστικού Σχολείου.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Τοπικό Αρχείο Αγιάς

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα