@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-KOZ
Αρχεία Ν. Κοζάνης
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-KOZ_OTH002
ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΩΔΙΚΩΝ
Περιεχόμενα: Κώδικας με χωριά περιοχής Κοζάνης για το φόρο της δεκάτης.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-KOZ_OTH002

Τίτλος: OTTOMAN ARCHIVAL COLLECTION OF CODES

Επίπεδο περιγραφής: Fonds

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Κώδικας με χωριά περιοχής Κοζάνης για το φόρο της δεκάτης.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Archives of Kozani

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα