@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-KOZ
Αρχεία Ν. Κοζάνης
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-KOZ_OTH001
ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΩΔΙΚΩΝ  [1319 - 1904]
Περιεχόμενα: Κώδικας με σημειώσεις του καδή Λάρισας σχετικά με δανεισμούς, ενοικιάσεις κλπ. Αποφάσεις ιεροδικείου Λάρισας. Ιεροδικαστ...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-KOZ_OTH001

Τίτλος: ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΩΔΙΚΩΝ

Χρονολογίες: 1319 - 1904

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Κώδικας με σημειώσεις του καδή Λάρισας σχετικά με δανεισμούς, ενοικιάσεις κλπ.
Αποφάσεις ιεροδικείου Λάρισας.
Ιεροδικαστικός κώδικας αποφάσεων ιεροδικαστή Τρικάλων.
Ιεροδικαστικός κώδικας καταχωρήσεως φιρμανίων κ.λ.π. Λάρισας - Φαναρίου.
Ιεροδικαστικός κώδικας καταχωρήσεως φιρμανίων κλπ.
Ιεροδικαστικός κώδικας Λάρισας με αντίγραφα εισερχομένων εγγράφων (φιρμάνια, μπουγιουρουλντιά, φορολογικούς καταλόγους).
Κώδικας ιεροδικαστικών αποφάσεων ιεροδικείου Λάρισας έτους.
Κώδικας ιεροδικαστικών αποφάσεων ιεροδικείου Λάρισας.
Ισολογισμοί βακουφίων Λάρισας έτους.
Κώδικας ιεροδικείου Τσατάλτζας.
Ιεροδικαστικός κώδικας καταγραφών φιρμανίων και άλλων εισερχομένων εγγράφων του ιεροδικείου Τσατάλτζας.
Κώδικας ιεροδικείου Λάρισας ισολογισμών βακουφίων.
Κώδικας ιεροδικείου Λάρισας καταγραφή φιρμανίων και άλλων εγγράφων.
Κώδικας εισερχομένων εγγράφων ιεροδικείου Λάρισας.
Κώδικας καταγραφής ορφανικών περιουσιών Λάρισας.
Κώδικας καταγραφής φιρμανίων και άλλων εγγράφων ιεροδικείου Egri Bucak.
Κώδικας ορφανικών περιουσιών ιεροδικείου Egri Bucak.
Συνοπτικό φορολογικό βιβλίο αριθμ. 2 Λάρισας - Φαναρίου.
Συνοπτικό φορολογικό βιβλίο γαιών των χωριών καζά Λάρισας.
Φορολογικός κώδικας αριθμ.15, διπλοτύπων κατοίκων Λάρισας.
Φορολογικός κώδικας αριθμ.6, διπλοτύπων κατοίκων Τρικάλων.
Ιεροδικαστικός κώδικας Ελασόνας ορφανικών περιουσιών και εισερχομένων εγγράφων.
Αποφάσεις Εμποροδικείου Τρικάλων (αρ.30 ως 53)
Βιβλίο αγοραπωλησιών (πρακτικών) καζά Τρικάλων.
Βιβλίο Γιοκλαμά κτημάτων Κτηματολογίου Σερβίων.
Βιβλίο πρακτικών (μεταβιβάσεων) Κτηματολογίου Ελασσόνας.
Κώδικας ιεροδικείου Ελασσόνας καταγραφής ορφανικών περιουσιών.
Βιβλίο πρακτικών (μεταβιβάσεων) Κτηματολογίου Σερβίων.
Κώδικας ιεροδικείου Ελασσόνας αποφάσεις ιεροδικαστή.
Βιβλίο πρακτικών (αγοραπωλησιών και κληρονομικών μεταβιβάσεων) Ελασσόνας.
Βιβλίο πρακτικών (μεταβιβάσεων κτημάτων) Ελασσόνας.
Σπάραγμα κώδικα ιεροδικείου Ελασσόνας αποφάσεων ιεροδικαστή.
Σπάραγμα Ιεροδικαστικού κώδικα ιεροδικείου Τσατάλτζας (και Δομοκού).
Κώδικας αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης επί Τουρκοκρατίας.
Βιβλίο επισήμων συμβολαίων, μισθώσεων ακινήτων κτημάτων Κοζάνης.
Βιβλίο συμβολαίων μισθώσεων ακινήτων κτημάτων Κοζάνης.
Κώδικας δημοσίων εσόδων από ακίνητα.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Κοζάνης

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα