@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-KOZ
Αρχεία Ν. Κοζάνης
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-KOZ_NOT001
ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΑΣΣΟΥ  [1796 - 1914]
Περιεχόμενα: Κώδιξ προικοσυμφώνων Κοζάνης. Προικοσύμφωνα. Κώδιξ Επισκοπής. Διαθήκαι Κοζάνης - Βελβεντού. Διαθήκαι Σερβίων. Διαθήκαι Κ...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-KOZ_NOT001

Τίτλος: ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΑΣΣΟΥ

Χρονολογίες: 1796 - 1914

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Κώδιξ προικοσυμφώνων Κοζάνης.
Προικοσύμφωνα.
Κώδιξ Επισκοπής.
Διαθήκαι Κοζάνης - Βελβεντού.
Διαθήκαι Σερβίων.
Διαθήκαι Κοζάνης.
Διαθήκαι Βελβεντού - Καταφυγίου - Σερβίων.
Κώδιξ Επισκοπής - Πωλητήριο, Συμφωνητικά 1863 - 1875.
Πρακτικά Δημογεροντίας - Πωλητήρια, εξοφλητήρια, δωρητήρια, διαθήκες.
Διάφορα έγγραφα και διαθήκαι Κοζάνης.
Κώδιξ διαφόρων πράξεων.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Κοζάνης

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα