@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-KER
Αρχεία Ν. Κέρκυρας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-KER_REGME0
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - Ληξιαρχικές Πράξεις Γάμων - Εκπρόθεσμα  [1841 - 1932]
Περιεχόμενα: Αριθμός πράξεων 1 - 41. Αριθμός πράξεων 1 - 2. Αριθμός πράξεων 1 - 146. Αριθμός πράξεων 1 - 4. Αριθμός πράξεων 1 - 100. ...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-KER_REGME0

Τίτλος: ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - Ληξιαρχικές Πράξεις Γάμων - Εκπρόθεσμα

Χρονολογίες: 1841 - 1932

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Αριθμός πράξεων 1 - 41.
Αριθμός πράξεων 1 - 2.
Αριθμός πράξεων 1 - 146.
Αριθμός πράξεων 1 - 4.
Αριθμός πράξεων 1 - 100.
Αριθμός πράξεων 1 - 40.
Αριθμός πράξεων 1 - 51.
Αριθμός πράξεων 1 - 87.
Αριθμός πράξεων 1 - 101.
Αριθμός πράξεων 1 - 59
Αριθμός πράξεων 1 - 141.
Αριθμός πράξεων 1 - 142.
Αριθμός πράξεων 1 - 300.
Βιβλία 1,2. Αριθμός πράξεων 1 - 299.
Αριθμός πράξεων 1 - 34.
Βιβλίο 1. Αριθμός πράξεων 1 - 300.
Αριθμός πράξεων 1 - 200.
Βιβλίο 1. Αριθμός πράξεων 1 - 67.
Αριθμός πράξεων 1 - 81.
Βιβλίο 1. Αριθμός πράξεων 1 - 120.
Βιβλίο 2. Αριθμός πράξεων 1 - 72.
Αριθμός πράξεων 1 - 209.
Αριθμός πράξεων 1 - 145.
Αριθμός πράξεων 1 - 191.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Κέρκυρας

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα