@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-KER
Αρχεία Ν. Κέρκυρας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-KER_REGDE0
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - Ληξιαρχικές Πράξεις Θανάτων - Εκπρόθεσμα  [1841 - 1932]
Περιεχόμενα: Αριθμός πράξεων 1 - 190. Αριθμός πράξεων 1 - 283. Αριθμός πράξεων 1 - 122. Αριθμός πράξεων 1 - 19. Αριθμός πράξεων 1 - 2...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-KER_REGDE0

Τίτλος: ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - Ληξιαρχικές Πράξεις Θανάτων - Εκπρόθεσμα

Χρονολογίες: 1841 - 1932

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Αριθμός πράξεων 1 - 190.
Αριθμός πράξεων 1 - 283.
Αριθμός πράξεων 1 - 122.
Αριθμός πράξεων 1 - 19.
Αριθμός πράξεων 1 - 22.
Βιβλίο 11. Αριθμός πράξεων 1 - 23.
Αριθμός πράξεων 1 - 60.
Αριθμός πράξεων 1 - 72.
Αριθμός πράξεων 1 - 52.
Αριθμός πράξεων 1 - 73.
Αριθμός πράξεων 1 - 164.
Αριθμός πράξεων 1 - 162.
Αριθμός πράξεων 1 - 200.
Αριθμός πράξεων 1 - 112.
Αριθμός πράξεων 1 - 74.
Αριθμός πράξεων 1 - 300.
Αριθμός πράξεων 1 - 78.
Αριθμός πράξεων 1 - 141.
Αριθμός πράξεων 1 - 88.
Βιβλίο τρίτο, αριθμός πράξεων 1 - 300.
Βιβλίο 3. Αριθμός πράξεων 1 - 300.
Βιβλίο 1. Αριθμός πράξεων 1 - 300.
Βιβλίο 2. Αριθμός πράξεων 1 - 200.
Βιβλίο 1. Αριθμός πράξεων 1 - 600
Βιβλίο 2. Αριθμός πράξεων 1 - 192.
Αριθμός πράξεων 1 - 144.
Βιβλίο 1. Αριθμός πράξεων 1 - 252.
Βιβλίο 2. Αριθμός πράξεων 1 - 80.
Αριθμός πράξεων 1 - 600.
Αριθμός πράξεων 1 - 136.
Αριθμός πράξεων 1 - 174.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Κέρκυρας

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα