@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-KER
Αρχεία Ν. Κέρκυρας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-KER_REGD00
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - Ληξιαρχικές Πράξεις Θανάτων  [1841 - 1932]
Περιεχόμενα: Αριθμός πράξεων 1 - 600. Βιβλίο 1. Αριθμός πράξεων 1 - 565.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-KER_REGD00

Τίτλος: ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - Ληξιαρχικές Πράξεις Θανάτων

Χρονολογίες: 1841 - 1932

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Αριθμός πράξεων 1 - 600.
Βιβλίο 1. Αριθμός πράξεων 1 - 565.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Κέρκυρας

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα