@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-KER
Αρχεία Ν. Κέρκυρας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-KER_REGBE0
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - Ληξιαρχικές Πράξεις Γεννήσεων - Εκπρόθεσμα  [1841 - 1932]
Περιεχόμενα: Αριθμός πράξεων 1 - 210. Βιβλίο πρώτο, αριθμός πράξεων 1 - 299. Βιβλίο 1. Αριθμός πράξεων 1 -299. Αριθμός πράξεων 1- 254...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-KER_REGBE0

Τίτλος: ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - Ληξιαρχικές Πράξεις Γεννήσεων - Εκπρόθεσμα

Χρονολογίες: 1841 - 1932

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Αριθμός πράξεων 1 - 210.
Βιβλίο πρώτο, αριθμός πράξεων 1 - 299.
Βιβλίο 1. Αριθμός πράξεων 1 -299.
Αριθμός πράξεων 1- 254 (+19, +25).
Αριθμός πράξεων 1 - 28.
Αριθμός πράξεων 1 - 78.
Αριθμός πράξεων 1 - 600.
Βιβλίο 2. Αριθμός πράξεων 1 - 600.
Βιβλίο 3. Αριθμός πράξεων 1 - 598.
Αριθμός πράξεων 1 - 613.
Αριθμός πράξεων 1 - 43.
Αριθμός πράξεων 1 - 200.
Αριθμός πράξεων 1 - 152.
Αριθμός πράξεων 1 - 249.
Αριθμός πράξεων 1 - 253.
Αριθμός πράξεων 1 - 329.
Αριθμός πράξεων 1 - 204.
Αριθμός πράξεων 1 - 356.
Αριθμός πράξεων 1 - 163.
Αριθμός πράξεων 1 - 386.
Αριθμός πράξεων 1 - 300.
Αριθμός πράξεων 1 - 246.
Αριθμός πράξεων 1 - 580.
Αριθμός πράξεων 1 - 1000.
Βιβλίο 1α, αριθμός πράξεων 1 - 300.
Βιβλίο 2Α. Αριθμός πράξεων 1 - 300.
Βιβλίο 1Β. Αριθμός πράξεων 1 - 300.
Βιβλίο 2β. Αριθμός πράξεων 301 - 600.
Βιβλίο 3. Αριθμός πράξεων 1 - 300.
Βιβλίο 1. Αριθμός πράξεων 1 - 600.
Αριθμός πράξεων 1 - 265.
Αριθμός πράξεων 1 - 557.
Αριθμός πράξεων 1 - 563.
Βιβλίο πρώτο, αριθμός πράξεων 1 - 600.
Βιβλίο 2. Αριθμός πράξεων 1 - 533.
Αριθμός πράξεων 1 - 542.
Βιβλίο 2. Αριθμός πράξεων 1 - 400.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Κέρκυρας

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα