@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-AGI
Τοπικό Αρχείο Αγιάς
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-AGI_EDU001
ΑΡΧΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ  [1879 - 1951]
Περιεχόμενα: Μαθητολόγιο Ελληνικού Σχολείου Αγιάς. Μαθητολόγιο. Γενικός Έλεγχος. Ειδικός Έλεγχος. Πιστοποιητικά Σπουδής. Πρακτικά Συλ...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-AGI_EDU001

Τίτλος: ΑΡΧΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ

Χρονολογίες: 1879 - 1951

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Μαθητολόγιο Ελληνικού Σχολείου Αγιάς.
Μαθητολόγιο.
Γενικός Έλεγχος.
Ειδικός Έλεγχος.
Πιστοποιητικά Σπουδής.
Πρακτικά Συλλόγου Διδασκάλων.
Μαθητικά δικαιώματα.
Βιβλίο Πιστοποιήσεων.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Τοπικό Αρχείο Αγιάς

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα