@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-KEF
Αρχεία Ν. Κεφαλληνίας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-KEF_REG002
Ληξιαρχικό Αρχείο-Βιβλία Πολιτικών Αρχών Επαρχίας Πάλλης.  [1841 - 1932]
Στο αρχείο περιλαμβάνονται βιβλία όπου καταγράφονται ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεων, γάμων, θανάτων, καθώς και σχετικά ευρετήρια της επαρχ...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-KEF_REG002

Τίτλος: Ληξιαρχικό Αρχείο-Βιβλία Πολιτικών Αρχών Επαρχίας Πάλλης.

Χρονολογίες: 1841 - 1932

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής: 104 φάκελοι

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Όνομα του παραγωγού: Ληξιαρχείο επαρχίας Πάλλης

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου: Στο αρχείο περιλαμβάνονται βιβλία όπου καταγράφονται ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεων, γάμων, θανάτων, καθώς και σχετικά ευρετήρια της επαρχίας Πάλλης Κεφαλληνίας.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

Γλώσσα και γραφή τεκμηρίου: Ελληνική

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Κεφαλληνίας

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

Notes: Τα βιβλία του αρχείου καλύπτουν χρονικά την περίοδο 1841-1932 εκτός των ετών 1867 και 1869, για τα οποία δεν σώζονται ληξιαρχικά βιβλία.

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα