@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-KEF
Αρχεία Ν. Κεφαλληνίας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-KEF_REG001
Ληξιαρχικό Αρχείο-Βιβλία Πολιτικών Αρχών Επαρχιών Κραναίας-Σάμης  [1841 - 1932]
Στο αρχείο περιλαμβάνονται βιβλία όπου καταγράφονται ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεων, γάμων, θανάτων, καθώς και σχετικά ευρετήρια των επαρχ...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-KEF_REG001

Τίτλος: Ληξιαρχικό Αρχείο-Βιβλία Πολιτικών Αρχών Επαρχιών Κραναίας-Σάμης

Χρονολογίες: 1841 - 1932

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής: 271 φάκελοι

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Όνομα του παραγωγού: Ληξιαρχείο επαρχιών Κραναίας και Σάμης

Ιστορικό της ενότητας περιγραφής: Το 1841 η Έβδομη Ιόνιος Βουλή ψήφισε τον Ιόνιο Πολιτικό Κώδικα, ο οποίος με τα άρθρα 38-88 όριζε τη συστηματική λειτουργία των Ληξιαρχείων στην Επτάνησο και καθιέρωνε τον ακριβή τύπο της ληξιαρχικής πράξης. Έτσι προέκυψαν τα Ληξιαρχικά Βιβλία των Πολιτικών Αρχών. Ειδικότερα, 1η Μαΐου 1841 τέθηκε σε ισχύ ο Ιόνιος Κώδικας και οργανώθηκαν τα Ληξιαρχεία και Υποληξιαρχεία στην Κεφαλονιά και ευρύτερα στην Επτάνησο. Ο υπεύθυνος Ληξίαρχος και Υποληξίαρχος τηρούσε ειδικό βιβλίο για τις ληξιαρχικές πράξεις καθώς και αντίγραφό του. Στο τέλος του χρόνου οι υπεύθυνοι των Ληξιαρχείων και Υποληξιαρχείων παρέδιδαν το ένα από αυτά τα δύο όμοια βιβλία στο Αρχειοφυλακείο και το άλλο στο Πρωτοδικείο. Σύμφωνα με το άρθρο 57 του Πολιτικού Κώδικα τη νόμιμη τήρηση των ληξιαρχικών βιβλίων και γενικότερα την εύρυθμη λειτουργία των Ληξιαρχείων και Υποληξιαρχείων έλεγχε ο Εισαγγελέας του νησιού. Κατά την εφαρμογή των ληξιαρχικών διατάξεων του Ιόνιου Κώδικα προέκυψαν στην Κεφαλονιά δυσκολίες τεχνικής φύσεως και προβλήματα από τις σκόπιμες αντιδράσεις των ιερέων και τις ειδικές συνθήκες που επικρατούσαν στο νησί. Οι τεχνικές δυσκολίες οφείλονταν στη σύγχυση από την χωροταξική οριοθέτηση των Ληξιαρχείων και Υποληξιαρχείων και αντιμετωπίστηκαν με νέες σχετικές ρυθμίσεις και διατάξεις.

Διαδικασία πρόσκτησης: Το 1966 συστάθηκε με Βασιλικό Διάταγμα (ΒΔ 337/1-4-1966) το «Τοπικόν Ιστορικόν Αρχείον Κεφαλληνίας» ως Υπηρεσία υπαγόμενη στη δικαιοδοσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους. Η νέα αυτή Υπηρεσία διαδέχθηκε το «Αρχειοφυλακείον», που λειτουργούσε με έδρα το Αργοστόλι. Σε αυτήν μεταβιβάστηκαν όλα τα Αρχεία των Διοικήσεων της Κεφαλονιάς από τον 16ο έως τον 19ο αιώνα που περισώθηκαν από τους σεισμούς του 1953 καθώς και τα αποκείμενα στο Αρχειοφυλακείο έγγραφα τα χαρακτηριζόμενα ως «δημόσια αρχεία». Παράλληλα, λειτουργούσε και το «Ιστορικόν Αρχείον Κεφαλληνίας» ως Δημόσια Υπηρεσία ληξιαρχικής δραστηριότητας, που διακρατούσε τα από τον 19ο αιώνα σωζόμενα βιβλία γεννήσεων- γάμων- θανάτων εκδίδοντας σχετικά πιστοποιητικά στους ενδιαφερόμενους. Μετά τη δημοσίευση του ν.1946/91 το «Τοπικόν Ιστορικόν Αρχείον Κεφαλληνίας» και το «Ιστορικόν Αρχείον Κεφαλληνίας» αποτέλεσαν ενιαία περιφερειακή Υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους ως «ΓΑΚ- Αρχεία Ν. Κεφαλληνίας» και με τη μορφή αυτή είναι σε λειτουργία σήμερα, υπαγόμενα στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου: Στο αρχείο περιλαμβάνονται βιβλία όπου καταγράφονται ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεων, γάμων, θανάτων, καθώς και σχετικά ευρετήρια των επαρχιών Κραναίας και Σάμης Κεφαλληνίας.

Σύστημα ταξινόμησης: Τα βιβλία του αρχείου ταξινομήθηκαν θεματολογικά και χρονολογικά.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

Όροι πρόσβασης: Δεν υπάρχουν περιορισμοί.

Όροι αναπαραγωγής: Ακολουθούνται οι ισχύοντες κανόνες των Γ.Α.Κ.

Γλώσσα και γραφή τεκμηρίου: Τα βιβλία του αρχείου είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα. Ωστόσο σε βιβλία του 1841-1842 υπάρχουν καταγραφές στην ιταλική γλώσσα, που αφορούν καθολικούς στο θρήσκευμα πολίτες. Μικρός αριθμός βιβλίων των ετών 1841-1842 είναι χειρόφραφα, ενώ η πλειοψηφία των βιβλίων είναι τυπωμένες φόρμες συμπληρωμένες χειρόγραφα.

Φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές προϋποθέσεις: Όλα τα βιβλία του αρχείου βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Κεφαλληνίας

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

Notes: Τα βιβλία του αρχείου καλύπτουν χρονικά την περίοδο 1841-1932 εκτός των ετών 1867-1883, για τα οποία δεν σώζονται ληξιαρχικά βιβλία. Τα βιβλία του έτους 1933 περιλαμβάνουν καταγραφές ληξιαρχικών πράξεων μέχρι και 31/12/1932.

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα