@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-KAV
Αρχεία Ν. Καβάλας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-KAV_MUN015
ΑΡΧΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ/ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ (1920-1973)  [1920 - 1936]
Περιεχόμενα: Β. Πρακτικών Κοινοτικού Συμβουλίου. Πρακτικά Κοινοτικού Συμβουλίου.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-KAV_MUN015

Τίτλος: ΑΡΧΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ/ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ (1920-1973)

Χρονολογίες: 1920 - 1936

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Β. Πρακτικών Κοινοτικού Συμβουλίου.
Πρακτικά Κοινοτικού Συμβουλίου.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Καβάλας

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα