@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-KAV
Αρχεία Ν. Καβάλας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-KAV_JUS005
ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ (1932-1996)  [1932 - 1940]
Περιεχόμενα: Πολιτικές αποφάσεις 1932 (αρ. αποφ. 64-187). Πολιτικές αποφάσεις 1934 (αρ. αποφ. 201-250). Πολιτικές αποφάσεις 1934 (αρ....

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-KAV_JUS005

Τίτλος: ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ (1932-1996)

Χρονολογίες: 1932 - 1940

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Πολιτικές αποφάσεις 1932 (αρ. αποφ. 64-187).
Πολιτικές αποφάσεις 1934 (αρ. αποφ. 201-250).
Πολιτικές αποφάσεις 1934 (αρ. αποφ. 251-300).
Πολιτικές αποφάσεις 1934 (αρ. αποφ. 301-350).
Πολιτικές αποφάσεις 1934 (αρ. αποφ. 401-450).
Πολιτικές αποφάσεις 1934 (αρ. αποφ. 451-500).
Πολιτικές αποφάσεις 1935 (αρ. αποφ. 201-250).
Πολιτικές αποφάσεις 1935 (αρ. αποφ. 292-350).
Πολιτικές αποφάσεις 1935 (αρ. αποφ. 351-400).
Πολιτικές αποφάσεις 1935 (αρ. αποφ. 451-490).
Πολιτικές αποφάσεις 1935 (αρ. αποφ. 491-528).
Πολιτικές αποφάσεις 1936 (αρ. αποφ. 751-800).
Πολιτικές αποφάσεις 1937 (αρ. αποφ. 101-150).
Πολιτικές αποφάσεις 1937 (αρ. αποφ. 251-300).
Πολιτικές αποφάσεις 1937 (αρ. αποφ. 301-350)
Πολιτικές αποφάσεις 1937 (αρ. αποφ. 556-600).
Πολιτικές αποφάσεις 1937 (αρ. αποφ.601-650).
Πολιτικές αποφάσεις 1938 (αρ. αποφ. 151-200).
Πολιτικές αποφάσεις 1938 (αρ. αποφ. 251-300).
Πολιτικές αποφάσεις 1938 (αρ. αποφ. 301-350).
Πολιτικές αποφάσεις 1939 (αρ. αποφ.101-150).
Πολιτικές αποφάσεις 1939 (αρ. αποφ. 151-200).
Πολιτικές αποφάσεις 1939 (αρ. αποφ. 261-300).
Πολιτικές αποφάσεις 1939 (αρ. αποφ. 501-550).
Πολιτικές αποφάσεις 1937 (αρ. αποφ. 301-350).
Πολιτικές αποφάσεις 1940 (αρ. αποφ. 251-300).
Αποφάσεις Γραμματείας 1934 (αρ. αποφ. 1-24).
Αποφάσεις Συμβουλίου 1934 (αρ. αποφ. 1-40).

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Καβάλας

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα