@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-KAV
Αρχεία Ν. Καβάλας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-KAV_EDU027
ΑΡΧΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ (1937-1983)  [1937 - 1963]
Περιεχόμενα: Βιβλίο Ειδικού Ελέγχου. Μαθητολόγιο. Πρακτικών Παιδαγωγικών Συνεδριών. Πρακτικά Παιδαγωγικών Συνεδριών. Πράξεις Διευθυντή.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-KAV_EDU027

Τίτλος: ΑΡΧΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ (1937-1983)

Χρονολογίες: 1937 - 1963

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Βιβλίο Ειδικού Ελέγχου.
Μαθητολόγιο.
Πρακτικών Παιδαγωγικών Συνεδριών.
Πρακτικά Παιδαγωγικών Συνεδριών.
Πράξεις Διευθυντή.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Καβάλας

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα