@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-KAV
Αρχεία Ν. Καβάλας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-KAV_EDU006
ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (1923-1979)  [1923 - 1953]
Περιεχόμενα: Βιβλίο Γενικού Ελέγχου. Μαθητολόγιο. Β. Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων. Πράξεις Συλλόγου Διδασκόντων.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-KAV_EDU006

Τίτλος: ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (1923-1979)

Χρονολογίες: 1923 - 1953

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Βιβλίο Γενικού Ελέγχου.
Μαθητολόγιο.
Β. Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων.
Πράξεις Συλλόγου Διδασκόντων.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Καβάλας

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα