@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-KAV
Αρχεία Ν. Καβάλας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-KAV_EDU005
ΑΡΧΕΙΟ ΗΜΙΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ (1922-1941)  [1922 - 1941]
Περιεχόμενα: Βιβλίο Γενικού Ελέγχου. Μαθητολόγιο.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-KAV_EDU005

Τίτλος: ΑΡΧΕΙΟ ΗΜΙΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ (1922-1941)

Χρονολογίες: 1922 - 1941

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Βιβλίο Γενικού Ελέγχου.
Μαθητολόγιο.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Καβάλας

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα