@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-KAV
Αρχεία Ν. Καβάλας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-KAV_EDU003
ΑΡΧΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ (1919-1979)  [1919 - 1953]
Περιεχόμενα: Βιβλίο Γενικού Ελέγχου. Πράξεις Συλλόγου Διδασκόντων. Β. Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων. Μαθητολόγιο.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-KAV_EDU003

Τίτλος: ΑΡΧΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ (1919-1979)

Χρονολογίες: 1919 - 1953

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Βιβλίο Γενικού Ελέγχου.
Πράξεις Συλλόγου Διδασκόντων.
Β. Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων.
Μαθητολόγιο.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Καβάλας

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα