@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-KAV
Αρχεία Ν. Καβάλας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-KAV_BLA009
ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΠΝΕΠΜΟΡΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΑΡΩΝ & ΣΑΜΠΕΤΑΙ ΤΣΙΜΙΝΟ (1945-1970)  [1945 - 1963]
Περιεχόμενα: Εγκύκλιοι Συλλόγου Καπνεμπόρων Μακεδονία-Θράκη. Εγκύκλιοι Συλλόγου Καπνεμπόρων Μακεδονίας - Θράκης. Εγκύκλιοι Συλλόγου Κ...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-KAV_BLA009

Τίτλος: ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΠΝΕΠΜΟΡΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΑΡΩΝ & ΣΑΜΠΕΤΑΙ ΤΣΙΜΙΝΟ (1945-1970)

Χρονολογίες: 1945 - 1963

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Εγκύκλιοι Συλλόγου Καπνεμπόρων Μακεδονία-Θράκη.
Εγκύκλιοι Συλλόγου Καπνεμπόρων Μακεδονίας - Θράκης.
Εγκύκλιοι Συλλόγου Καπνεμπόρων Μακεδονίας- Θράκης.
Εγκύκλιοι Συλλόγου Καπνεμπόρων Μακ.- Θρ.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Καβάλας

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα