@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-IRA
Αρχεία Ν. Ηρακλείου
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-IRA_EDU073
ΑΡΧΕΙΟ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  [1925 - 1982]
Περιεχόμενα:

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-IRA_EDU073

Τίτλος: ΑΡΧΕΙΟ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Χρονολογίες: 1925 - 1982

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου: Περιεχόμενα:

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Ηρακλείου

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα