@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-IMA
Αρχεία Ν. Ημαθίας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-IMA_OJC001
ΑΡΧΕΙΑ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΙΕΡΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ  [1602 - 1882]
Περιεχόμενα: Ιεροδικαστικές αποφάσεις. Υποθήκες - Δάνεια. Φιρμάνια - Αποφάσεις - Διαταγές. Φιρμάνια - Αποφάσεις - Διαταγές Βακουφικά ...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-IMA_OJC001

Τίτλος: ΑΡΧΕΙΑ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΙΕΡΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Χρονολογίες: 1602 - 1882

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Ιεροδικαστικές αποφάσεις.
Υποθήκες - Δάνεια.
Φιρμάνια - Αποφάσεις - Διαταγές.
Φιρμάνια - Αποφάσεις - Διαταγές
Βακουφικά κτήματα.
Φιρμάνια - Χοτζέτια.
Φιρμάνια - Διαταγές.
Αποφάσεις.
;
Φιρμάνια - Αποφάσεις.
Δάνεια - Υποθήκες.
Φιρμάνια - Συντεχνίες.
Φιρμάνια - Χοτζέτια - Συντεχνίες.
Φιρμάνια. Αποφάσεις. Καταγραφή περιουσιών.
Φιρμάνια - Αποφάσεις - Καταγραφή περιουσιών.
Φιρμάνια -Αποφ. -Καταγραφή περιουσιών.
Φιρμάνια - Καταγραφές περιουσιών.
Φιρμάνια
Φιρμάνια - Διαταγές - Καταγραφές περιουσιών.
Φιρμάνια - Αποφάσεις - Καταγραφές τιμών.
Καταγραφές περιουσιών θανόντων.
Καταγραφές τιμών.
Διαταγές - Καταγραφές περιουσιών.
Φιρμάνια - Διαταγές - Αποφάσεις.
Φιρμάνια - Καταγραφές περιουσιών θανόντων.
Φιρμάνια - Χοτζέτια - Καταγραφές περιουσιών.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Ημαθίας

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα