@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-IMA
Αρχεία Ν. Ημαθίας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-IMA_NOT001
ΑΡΧΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΝΩΛΙΔΗ  [1857 - 1915]
Περιεχόμενα: Προικοτιμήσεις. Διάφορες συμβολαιογραφικές πράξεις. Προικοσύμφωνα - θεωρήσεις λογαριασμών Εκκλησιών. Εξοφλητικά - Διαθήκ...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-IMA_NOT001

Τίτλος: ΑΡΧΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΝΩΛΙΔΗ

Χρονολογίες: 1857 - 1915

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Προικοτιμήσεις.
Διάφορες συμβολαιογραφικές πράξεις.
Προικοσύμφωνα - θεωρήσεις λογαριασμών Εκκλησιών.
Εξοφλητικά - Διαθήκες.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Ημαθίας

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα