@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-IMA
Αρχεία Ν. Ημαθίας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-IMA_EDU002
ΑΡΧΕΙΟ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ  [1904 - 1977]
Περιεχόμενα: Πράξεις Συνεδριάσεων. Πράξεις Σχολικής Εφορείας. Πράξεις Διδασκαλικού Προσωπικού. Βαθμολ. Ετησίων -Χειμερινών Εξ/σεων. Ε...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-IMA_EDU002

Τίτλος: ARCHIVE OF THE 1st ELEMENTARY SCHOOL AT VEROIA

Χρονολογίες: 1904 - 1977

Επίπεδο περιγραφής: Fonds

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Πράξεις Συνεδριάσεων.
Πράξεις Σχολικής Εφορείας.
Πράξεις Διδασκαλικού Προσωπικού.
Βαθμολ. Ετησίων -Χειμερινών Εξ/σεων.
Εγγραφές Μαθητών.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Archives of Imathia

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα