@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-IMA
Αρχεία Ν. Ημαθίας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-IMA_EDU001
ΑΡΧΕΙΟ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ  [1879 - 1967]
Περιεχόμενα: Πράξεις Συλλόγου Καθηγητών. Μητρώο Εγγραφής Μαθητών. Μητρώο Εγγραφής Μαθητών - Μαθητολόγιο. Μαθητολόγια - Αποτελέσματα Ε...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-IMA_EDU001

Τίτλος: ARCHIVE OF THE 1st LYCEUM AT VEROIA

Χρονολογίες: 1879 - 1967

Επίπεδο περιγραφής: Fonds

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Πράξεις Συλλόγου Καθηγητών.
Μητρώο Εγγραφής Μαθητών.
Μητρώο Εγγραφής Μαθητών - Μαθητολόγιο.
Μαθητολόγια - Αποτελέσματα Ετησίων Εξετάσεων.
Μαθητολόγιο - Αποτελέσματα Ετησίων Εξετάσεων.
Μαθητολόγιο.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Archives of Imathia

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα