@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-ILE
Αρχεία Ν. Ηλείας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-ILE_ADM007
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΦΙΔΑΣ / ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΡΓΑ  [1908 - 1992]
Περιεχόμενα:

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-ILE_ADM007

Τίτλος: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΦΙΔΑΣ / ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΡΓΑ

Χρονολογίες: 1908 - 1992

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου: Περιεχόμενα:

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Ηλείας

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα