@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-IAM
Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-IAM_REL008
ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ  [1832 - 1906]
Περιεχόμενα: Ετήσιοι ισολογισμοί εκκλησιών, πατριαρχικές και επισκοπές επιστολές, εκλογή δημογερόντων, 'ιστορικαί τινές πληροφορίαι…'.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-IAM_REL008

Τίτλος: ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

Χρονολογίες: 1832 - 1906

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Ετήσιοι ισολογισμοί εκκλησιών, πατριαρχικές και επισκοπές επιστολές, εκλογή δημογερόντων, 'ιστορικαί τινές πληροφορίαι…'.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα