@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-IAM
Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-IAM_REL007
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  [1792 - 1941]
Περιεχόμενα: Κτηματολόγιο της κινητής περιουσίας του Ι.Ν. Αγ. Αθανασίου Θεσ/νίκης (1886-1917) και βιβλίον εισπρακτέων εσόδων της ενορ...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-IAM_REL007

Τίτλος: ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Χρονολογίες: 1792 - 1941

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Κτηματολόγιο της κινητής περιουσίας του Ι.Ν. Αγ. Αθανασίου Θεσ/νίκης (1886-1917) και βιβλίον εισπρακτέων εσόδων της ενορίας
του Ι.Ν. Αχειροποιήτου Θεσ/νίκης (1939-1941).
Κατάστιχο εσόδων - εξόδων του Κοινού της Πολιτείας Θεσσαλονίκης και το χρέος της Πολιτείας Θεσσαλονίκης.
Βιβλίο εσόδων - εξόδων και γενικών ισολογισμών του Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου. Αντίγραφα πατριαρχικών και μητροπολιτικών επιστολών, πρακτικά εξελέγξεως λογαριασμών, καταστάσεις ιδιοκτητών στασιδίων του ναού.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα