@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-IAM
Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-IAM_REL006
ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ  [1876 - 1914]
Περιεχόμενα: Πρακτικά Συνεδριάσεων Δημογεροντίας και Μικτού Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου. Διάφορα δικαιοπρακτικά έγγραφα. Πρακτικά και ...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-IAM_REL006

Τίτλος: ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ

Χρονολογίες: 1876 - 1914

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Πρακτικά Συνεδριάσεων Δημογεροντίας και Μικτού Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου. Διάφορα δικαιοπρακτικά έγγραφα.
Πρακτικά και αποφάσεις του Πνευματικού Διαστηρίου, του Μικτού Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου και της Δημογεροντίας και της Εφορίας των Σχολών.
Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων της Ι. Επισκοπής. Στατιστικοί πίνακες αρρένων, εκκλησιών, μονών, κτημάτων, σχολών - διαθήκες και προικοσύμφωνα.
Διαθήκες και προικοσύμφωνα.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα