@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-IAM
Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-IAM_REL004
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  [1874 - 1914]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφικές πράξεις. Πρακτικά Συνεδριάσεων Μικτού Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου. Πρακτικά Συνεδριάσεων Δημογεροντίας....

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-IAM_REL004

Τίτλος: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Χρονολογίες: 1874 - 1914

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφικές πράξεις.
Πρακτικά Συνεδριάσεων Μικτού Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου.
Πρακτικά Συνεδριάσεων Δημογεροντίας.
Πρακτικά Συνεδριάσεων Δημογεροντίας και μικτού Εκκλ. Δικαστηρίου.
Πρακτικά Συνεδριάσεων Πνευματικού Δικαστηρίου.
Πρακτικά Συνεδριάσεων Ιερατικού Συμβουλίου.
Πρακτικά Συνεδριάσεων Ιερατικού Συμβουλίου - Πνευματικού Δικαστηρίου και Συμβουλίου της Δημογεροντίας - Μικτού Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου.
Πρακτικά Συνεδριάσεων Ιερατικού Συμβουλίου - Πνευματικού Δικαστηρίου.
Πρακτικά Συνεδριάσεων της Δημογεροντίας.
Πρακτικά Πνευματικού Δικαστηρίου.
Αποφάσεις Μικτού Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου.
Πρακτικά Συνεδριάσεων Πνευματικού Δικαστηρίου
Πρακτικά του Συμβουλίου της Δημογεροντίας Θεσσαλονίκης.
Αποφάσεις της Δημογεροντίας και του Πνευματικού Δικαστηρίου.
Πρακτικά Συνεδριάσεων του Πνευματικού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης.
Αποφάσεις του Εκκλησιαστικού και του Μικτού Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης.
Πρακτικά Συνεδριάσεων του Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα