@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-IAM
Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-IAM_REL002
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΘΥΡΩΝ  [1862 - 1927]
Περιεχόμενα: Κατάστιχο λογαριασμών της εταιρείας εισπρακτόρων χρεών προς την επισκοπή Μετρών. Πρακτικά γενικής συνέλευσης και Δημογερ...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-IAM_REL002

Τίτλος: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΘΥΡΩΝ

Χρονολογίες: 1862 - 1927

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Κατάστιχο λογαριασμών της εταιρείας εισπρακτόρων χρεών προς την επισκοπή Μετρών.
Πρακτικά γενικής συνέλευσης και Δημογεροντίας της κοινότητας
Μετρών.
Κατάστιχο λογαριασμών της επιτροπής της εκκλησίας και του σχολείου της κοινότητας Μετρών.
Κώδικας πρακτικών συνεδριών, αποφάσεων, διαζυγίων, διαθηκών, αγοραπωλησιών κλπ. της Ι.Μ. Μετρών και Αθύρων.
Διοικητικά πρακτικά του Μικτού επαρχιακού συμβουλίου και της γενικής επαρχιακής συνέλευσης Μετρών και Αθύρων.
Πρακτικά συνεδριάσεων επισκοπικού Δικαστηρίου και μικτού εκκλησιαστικού Δικαστηρίου.
Πρακτικά συνεδριάσεων Δημογεροντίας της ορθ. Κοινότητας Μετρών.
Διπλότυπο πληρωμών.
Κανονισμός των εν Μέτραις σχολείων, πρακτικά συνεδριάσεων του επισκοπικού συμβουλίου και της εφοροεπιτροπής. Εγγραφές εσόδων-εξόδων.
Πρωτόκολλο εισερχομένων-εξερχομένων.
Κατάστιχο λογαριασμών.
Λογαριασμοί, επιστολές κλπ.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα