@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-IAM
Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-IAM_REL001
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΕΛΑΓΩΝΕΙΑΣ  [1876 - 1915]
Περιεχόμενα: Πρωτόκολλο. Πρακτικά συνεδριάσεων Μικτού Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου. Επαρχιακή αλληλογραφία Μητροπόλεως. Απογραφικά Μ.Π....

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-IAM_REL001

Τίτλος: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΕΛΑΓΩΝΕΙΑΣ

Χρονολογίες: 1876 - 1915

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Πρωτόκολλο.
Πρακτικά συνεδριάσεων Μικτού Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου.
Επαρχιακή αλληλογραφία Μητροπόλεως.
Απογραφικά Μ.Π. Περί εκκλησιών, σχολείων, μονών, νεκροταφείων.
Βιβλίο ταμείου νεκροταφείου Ηράκλειας της Ι.Μ. Πελαγωνείας.
Πρακτικά συνεδριάσεων διαφόρων επιτροπών της ελληνικής ορθοδόξης κοινότητας Μοναστηρίου.
Πρακτικά συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης πολιτών Μοναστηρίου και της αντιπροσωπείας τους.
Κατάλογος αρρένων της ελληνικής ορθόδοξης κοινότητας Ρέσνης.
Γενικός έλεγχος του Γυμνασίου Μοναστηρίου.
Πρακτικά συνεδριάσεων της εφορίας σχολών κοινότητας Μοναστηρίου.
Πρακτικά συνεδριάσεων της εφορίας σχολών και αντιπροσώπων ελληνικής ορθόδοξης κοινότητας Μοναστηρίου.
Έλεγχοι, γενικοί έλεγχοι, γενικά αποτελέσματα, στατιστικοί πίνακες της Μουσικείου Αστικής Σχολής Μοναστηρίου.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα