@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-IAM
Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-IAM_OCD001
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ (ΟΘΩΜΑΝΙΚΟ)  [1871 - 1908]
Περιεχόμενα: Γιοκλαμά Θεσσαλονίκης και χωριών 1. Γιοκλαμά Θεσσαλονίκης και χωριών 2. Γιοκλαμά Θεσσαλονίκης και χωριών 3. Γιοκλαμά Θεσ...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-IAM_OCD001

Τίτλος: ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ (ΟΘΩΜΑΝΙΚΟ)

Χρονολογίες: 1871 - 1908

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Γιοκλαμά Θεσσαλονίκης και χωριών 1.
Γιοκλαμά Θεσσαλονίκης και χωριών 2.
Γιοκλαμά Θεσσαλονίκης και χωριών 3.
Γιοκλαμά Θεσσαλονίκης και χωριών 4.
Γιοκλαμά Θεσσαλονίκης και χωριών 5.
Γιοκλαμά Θεσσαλονίκης και χωριών 6.
Γιοκλαμά Θεσσαλονίκης και χωριών 7.
Γιοκλαμά Θεσσαλονίκης και χωριών 8.
Γιοκλαμά Θεσσαλονίκης και χωριών 9.
Γιοκλαμά Θεσσαλονίκης και χωριών 10.
Γιοκλαμά Θεσσαλονίκης και χωριών 11.
Γιοκλαμά Θεσσαλονίκης και χωριών 12.
Γιοκλαμά Θεσσαλονίκης και χωριών 13.
Γιοκλαμά Θεσσαλονίκης και χωριών 14.
Γιοκλαμά Θεσσαλονίκης και χωριών 16.
Γιοκλαμά Θεσσαλονίκης και χωριών 17.
Γιοκλαμά Θεσσαλονίκης και χωριών 18.
Γιοκλαμά Θεσσαλονίκης και χωριών 19.
Γιοκλαμά Θεσσαλονίκης και χωριών 20.
Γιοκλαμά Θεσσαλονίκης και χωριών 21.
Γιοκλαμά Θεσσαλονίκης και χωριών 22.
Γιοκλαμά Θεσσαλονίκης και χωριών 23.
Γιοκλαμά Θεσσαλονίκης και χωριών 24.
Γιοκλαμά Θεσσαλονίκης και χωριών 25.
Γιοκλαμά Θεσσαλονίκης και χωριών 26.
Γιοκλαμά Θεσσαλονίκης και χωριών 27.
Γιοκλαμά Θεσσαλονίκης και χωριών 28.
Γιοκλαμά Θεσσαλονίκης και χωριών 29.
Γιοκλαμά Θεσσαλονίκης και χωριών 30.
Γιοκλαμά Θεσσαλονίκης και χωριών 30Α.
Γιοκλαμά Θεσσαλονίκης και χωριών 31.
Γιοκλαμά Θεσσαλονίκης και χωριών 32.
Γιοκλαμά Θεσσαλονίκης και χωριών 32Α.
Πρακτικά Θεσσαλονίκης και χωριών 20.
Γιοκλαμά Θεσσαλονίκης και χωριών 33.
Γιοκλαμά Θεσσαλονίκης και χωριών 34.
Πρακτικά Θεσσαλονίκης και χωριών 35.
Πρακτικά Θεσσαλονίκης και χωριών 36.
Πρακτικά Θεσσαλονίκης και χωριών 37.
Πρακτικά Θεσσαλονίκης και χωριών 38.
Γιοκλαμά Θεσσαλονίκης και χωριών 39.
Πρακτικά Θεσσαλονίκης και χωριών.
Πρακτικά Θεσσαλονίκης και χωριών 43.
Πρακτικά Θεσσαλονίκης και χωριών 45.
Γιοκλαμά Θεσσαλονίκης και χωριών 46.
Πρακτικά Θεσσαλονίκης και χωριών 47
Γιοκλαμά Θεσσαλονίκης και χωριών 48.
Πρακτικά Θεσσαλονίκης και χωριών 49.
Γιοκλαμά Θεσσαλονίκης και χωριών 50.
Πρακτικά Θεσσαλονίκης και χωριών 53.
Πρακτικά Θεσσαλονίκης και χωριών 54.
Πρακτικά Θεσσαλονίκης και χωριών 55.
Πρακτικά Θεσσαλονίκης και χωριών 56.
Πρακτικά Θεσσαλονίκης και χωριών 57
1297-1298.
Πρακτικά Θεσσαλονίκης και χωριών 58.
Πρακτικά Θεσσαλονίκης και χωριών 59
1295-1299.
Γιοκλαμά Θεσσαλονίκης και χωριών 60.
Γιοκλαμά Πυλαίας.
Γιοκλαμά Ασβεστοχωρίου.
Γιοκλαμά Θεσσαλονίκης 3.
Γιοκλαμά Θεσ/νίκης και χωριών 4.
Γιοκλαμά Θεσσαλονίκης 5.
Γιοκλαμά Θεσσαλονίκης 7.
Γιοκλαμά Θεσ/νίκης και χωριών 8.
Γιοκλαμά Θεσσαλονίκης 9.
Γιοκλαμά Θεσσαλονίκης 10.
Γιοκλαμά Θεσσαλονίκης 11.
Γιοκλαμά Θεσσαλονίκης 12. 1315 - 1316.
Γιοκλαμά Θεσσαλονίκης 13.
Γιοκλαμά Θεσσαλονίκης 14.
Πρακτικά Θεσσαλονίκης 3.
Πρακτικά Θεσσαλονίκης 5.
Πρακτικά Θεσσαλονίκης 7.
Πρακτικά Θεσσαλονίκης 9.
Πρακτικά Θεσσαλονίκης 10.
Πρακτικά Θεσσαλονίκης 11.
Πρακτικά Θεσσαλονίκης 12.
Πρακτικά Θεσσαλονίκης 13.
Πρακτικά Θεσσαλονίκης 14.
Πρακτικά Θεσσαλονίκης 15.
Πρακτικά Θεσσαλονίκης 16.
Πρακτικά Θεσσαλονίκης 17.
Πρακτικά Θεσσαλονίκης 18.
Πρακτικά Θεσσαλονίκης 19.
Πρακτικά Θεσσαλονίκης 20.
Πρακτικά Θεσσαλονίκης 21.
Πρακτικά Θεσσαλονίκης 22.
Πρακτικά Θεσσαλονίκης 23.
Πρακτικά Θεσσαλονίκης 24.
Πρακτικά Θεσσαλονίκης 25.
Πρακτικά Θεσσαλονίκης 26.
Πρακτικά Θεσσαλονίκης 27.
Πρακτικά Θεσσαλονίκης 28.
Πρακτικά Θεσσαλονίκης 29.
Πρακτικά Θεσσαλονίκης 30.
Πρακτικά Θεσσαλονίκης 31.
Πρακτικά Θεσσαλονίκης 32.
Πρακτικά Θεσσαλονίκης 33
Πρακτικά Θεσσαλονίκης 34.
Πρακτικά Θεσσαλονίκης 35.
Πρακτικά Θεσσαλονίκης 36.
Πρακτικά Θεσσαλονίκης 37.
Πρακτικά Θεσσαλονίκης 38.
Πρακτικά Θεσσαλονίκης 39.
Πρακτικά Θεσσαλονίκης 40.
Πρακτικά Θεσσαλονίκης 41.
Πρακτικά Θεσσαλονίκης 42.
Πρακτικά Θεσσαλονίκης 43.
Πρακτικά Θεσσαλονίκης 44.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα