@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-IAM
Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-IAM_JUS001
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  [1912 - 1917]
Περιεχόμενα: Ποινικές αποφάσεις Πλημμελειοδικείου 1 - 250. Ποινικές αποφάσεις Πλημμελειοδικείου 251- 500. Ποινικές αποφάσεις Πλημμελε...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-IAM_JUS001

Τίτλος: THESSALONIKI COURT OF FIRST INSTANCE

Χρονολογίες: 1912 - 1917

Επίπεδο περιγραφής: Fonds

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Ποινικές αποφάσεις Πλημμελειοδικείου 1 - 250.
Ποινικές αποφάσεις Πλημμελειοδικείου 251- 500.
Ποινικές αποφάσεις Πλημμελειοδικείου 251 - 500.
Ποινικές αποφάσεις Πλημμελειοδικείου 501 - 750.
Ποινικές αποφάσεις Πλημμελειοδικείου 751 - 1065.
Ποινικές αποφάσεις Πλημμελειοδικείου. Πρακτικά συνεδριάσεων 251 - 260.
Ποινικές αποφάσεις Πλημμελειοδικείου 501 -750.
Ποινικές αποφάσεις Πλημμελειοδικείου 751 - 1000.
Ποινικές αποφάσεις Πλημμελειοδικείου 1002 - 1250.
Ποινικές αποφάσεις Πλημμελειοδικείου 1001 -1250.
Ποινικές αποφάσεις Πλημμελειοδικείου 1251 - 1500.
Ποινικές αποφάσεις Πλημμελειοδικείου 1501 - 1790.
Ποινικές αποφάσεις Πλημελειοδικείου 1 - 250.
Ποινικές αποφάσεις Πλημελειοδικείου 251 - 500.
Ποινικές αποφάσεις Πλημμελειοδικείου 251 -500.
Ποινικές αποφάσεις Πλημελειοδικείου 501 - 750.
Ποινικές αποφάσεις Πλημελειοδικείου 1001 - 1250.
Ποινικές αποφάσεις Πλημμελειοδικείου 1001 - 1250.
Ποινικές αποφάσεις Πλημμελειοδικείου 1501 -1750.
Ποινικές αποφάσεις Πλημμελειοδικείου 1501 - 1750.
Ποινικές αποφάσεις Πλημμελειοδικείου. 1751 - 2000.
Ποινικές αποφάσεις Πλημμελειοδικείου 1751 - 2000.
Ποινικές αποφάσεις Πλημμελειοδικείου 2001 - 2364.
Ποινικές αποφάσεις Πλημμελειοδικείου 1 -298.
Ποινικές αποφάσεις Πλημμελειοδικείου 1/2 - 299/300.
Ποινικές αποφάσεις Πλημμελειοδικείου 301 - 600.
Ποινικές αποφάσεις Πλημμελιοδικείου 601 - 900.
Ποινικές αποφάσεις Πλημμελειοδικείου 601 - 900.
Ποινικές αποφάσεις Πλημμελειοδικείου 901 - 1200.
Ποινικές αποφάσεις Πλημμελειοδικείου 1201 - 1500.
Ποινικές αποφάσεις Πλημμελειοδικείου 1501 - 1800.
Ποινικές αποφάσεις Πλημμελειοδικείου 1801-2217.
Ποινικά πρακτικά Πλημμελειοδικείου 1801-2216.
Ποινικές αποφάσεις Πλημμελειοδικείου 1-300.
Ποινικές αποφάσεις Πλημμελειοδικείου. Πρακτικά συνεδριάσεων.
Ποινικές αποφάσεις Πλημμελειοδικείου 1-250.
Ποινικές αποφάσεις Πλημμελειοδικείου 301-600.
Ποινικές αποφάσεις Πλημμελειοδικείου 601 -900.
Ποινικά πρακτικά Πλημμελειοδικείου 601-900.
Ποινικές αποφάσεις Πλημμελειοδικείου 901-1200.
Ποινικά πρακτικά Πλημμελειοδικείου 901-1200.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Historical Archives of Macedonia

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα