@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-IAM
Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-IAM_ADM002
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ. Α/4: ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΓΧΩΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ  [1922 - 1956]
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση της γεν. διεύθυνσης Γεωργίας, αναδάσωση χειμάρρων.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-IAM_ADM002

Τίτλος: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ. Α/4: ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΓΧΩΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ

Χρονολογίες: 1922 - 1956

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Ανακοίνωση της γεν. διεύθυνσης Γεωργίας, αναδάσωση χειμάρρων.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα