@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-IAK
Ιστορικό Αρχείο Κρήτης
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-IAK_MGR000
ΑΡΧΕΙΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ  [1886 - 1933]
Περιεχόμενα: Βιβλίο αλληλογραφίας. Τόμος 1ος. Μετάφραση Τουρκικών συμβολαίων Δήμου Αμνάτου, Επαρχίας Ρεθύμνου. Βιβλίο μεταφρασθέντων ...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-IAK_MGR000

Τίτλος: ΑΡΧΕΙΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Χρονολογίες: 1886 - 1933

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Βιβλίο αλληλογραφίας.
Τόμος 1ος. Μετάφραση Τουρκικών συμβολαίων Δήμου Αμνάτου, Επαρχίας Ρεθύμνου.
Βιβλίο μεταφρασθέντων τουρκικών συμβολαίων του Δήμου Αργυρούπολης της Επαρχίας Ρεθύμνης.
Βιβλίο μεταφρασθέντων τουρκικών συμβολαίων εκ των βιβλίων μετεγγραφής του Δήμου Ατσιπόπουλου Επαρχίας Ρεθύμνης. Τόμος 2.
Μετάφραση τουρκικών συμβολαίων του Ρεθύμνου. Τόμος 3.
Βιβλίο μεταφρασθέντων τουρκικών συμβολαίων εκ των βιβλίων μεταγραφών της Επαρχίας Ρεθύμνης.
Βιβλίο μεταφρασθέντων τουρκικών συμβολαίων του δήμου Πηγής της επαρχίας Ρεθύμνης.
Βιβλίο μεταφρασθέντων τουρκικών συμβολαίων της Επαρχίας Ρεθύμνης.
Τόμος 5ος. Μετάφραση τουρκικών συμβολαίων του Δήμου Πηγής Ρεθύμνου.
Βιβλίο μεταφρασθέντων τουρκικών συμβολαίων του Δήμου Ρουστίκων της Επαρχίας Ρεθύμνου.
Βιβλίο μεταφρασθέντων τουρκικών συμβολαίων του Δήμου Ρουστίκων Επαρχίας Ρεθύμνης. Τόμος 2.
Μετάφραση τουρκικών συμβολαίων του Δήμου Χρωμοναμοστηρίου Ρεθύμνου. Τόμος 1.
Βιβλίο μεταφρασθέντων τουρκικών συμβολαίων.
Βιβλίο μεταφρασθέντων συμβολαίων.
Βιβλίο μεταφρασθέντων συμβολαίων της επαρχίας Ρεθύμνης.
Τόμος 7ος. Μετάφραση τουρκικών συμβολαίων Επαρχίας Ρεθύμνου.
Βιβλίο μεταφράσεων μεταφραστικού γραφείου Ρεθύμνης.
Βιβλίο μεταφρασθέντων τουρκικών συμβολαίων Επαρχίας Ρεθύμνης.
Βιβλίο μεταφράσεων.
Βιβλίο μεταφράσεων. Αριθμού 3324 - 3613.
Βιβλίο περιλήψεων μεταφρασμένων εγγράφων.
Πρωτόκολλο Μεταφραστικού Γραφείου Ρεθύμνης.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Ιστορικό Αρχείο Κρήτης

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα