@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-AGI
Τοπικό Αρχείο Αγιάς
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-AGI_AUV006
ΑΡΧΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  [1880 - 2000]
Περιεχόμενα: Χωριά και τοποθεσίες Επαρχίας Αγιάς. Φωτογραφίες αγιωτών. Φωτογραφίες της Στεφανίας Φάβρ. Φωτογραφίες της Οικογένειας Πα...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-AGI_AUV006

Τίτλος: ΑΡΧΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Χρονολογίες: 1880 - 2000

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Χωριά και τοποθεσίες Επαρχίας Αγιάς.
Φωτογραφίες αγιωτών.
Φωτογραφίες της Στεφανίας Φάβρ.
Φωτογραφίες της Οικογένειας Παπαλέτσου.
Οικογενειακές φωτογραφίες Ν. Λάκκα.
Φωτογραφίες του Γ. Λιάπη.
Φωτογραφίες της Οικογένειας Βατζιά.
Φωτογραφίες του Τάκη Καρδάρα.
Οικογενειακές φωτογραφίες Σαρακατσαναίων.
Εκδρομικά στιγμιότυπα.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Τοπικό Αρχείο Αγιάς

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα