@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-CSA
Κεντρική Υπηρεσία Γ.Α.Κ.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CSA_PAA005.00
Αρχείο Μινιστέριου/Γραμματείας/Υπουργείου της Οικονομίας (περιόδου Αγώνος)  [1821 - 1827]
Περιέχει επιστολές, αναφορές, λογαριασμούς, αποφάσεις, διαταγές και διάφορα έγγραφα.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-CSA_PAA005.00

Τίτλος: Archive of Ministerio/Secretariat/Ministry of Finance

Χρονολογίες: 1821 - 1827

Επίπεδο περιγραφής: Fonds

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής: 101 files

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου: Περιέχει επιστολές, αναφορές, λογαριασμούς, αποφάσεις, διαταγές και διάφορα έγγραφα.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Central Service Archives

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

Notes: Οι φάκελοι 25, 83α, 101α δεν έχουν ψηφιακά αντίγραφα.

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα