@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-IAK
Ιστορικό Αρχείο Κρήτης
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-IAK_AGO012
ΑΡΧΕΙΟ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ  [1852 - 1985]
Περιεχόμενα: Πρακτικά αποφάσεων αγωνιστών Νομού Χανίων. Πρακτικά αποφάσεων αγωνιστών Νομού Χανίων Βιβλία Πρακτικών αποφάσεων Αγωνιστώ...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-IAK_AGO012

Τίτλος: ΑΡΧΕΙΟ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ

Χρονολογίες: 1852 - 1985

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Πρακτικά αποφάσεων αγωνιστών Νομού Χανίων.
Πρακτικά αποφάσεων αγωνιστών Νομού Χανίων
Βιβλία Πρακτικών αποφάσεων Αγωνιστών 1900.
Βιβλίο Πρακτικών αποφάσεων Αγωνιστών.
Βιβλία Πρακτικών αποφάσεων Αγωνιστών.
Ευρετήριο.
Ευρετήρια.
Αποφάσεις Ηγεμονικού Συμβουλίου (Κυβερνήσεως) περί αγωνιστών, τραυματιών, χηρών - ορφανών.
Πρακτικά αποφάσεων Επιτροπής Σφακίων.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Ιστορικό Αρχείο Κρήτης

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα