@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-IAK
Ιστορικό Αρχείο Κρήτης
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-IAK_ADM0DK
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ  [1887 - 1893]
Περιεχόμενα: Πρακτικά συνεδριάσεων. Πρακτικά Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου Ρεθύμνου. Πρακτικά συνεδριάσεως των Διοικητικών....

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-IAK_ADM0DK

Τίτλος: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Χρονολογίες: 1887 - 1893

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Πρακτικά συνεδριάσεων.
Πρακτικά Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου Ρεθύμνου.
Πρακτικά συνεδριάσεως των Διοικητικών.
Πρακτικά συνεδριάσεων των Διοικητικών.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Ιστορικό Αρχείο Κρήτης

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα