@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-CSA
Κεντρική Υπηρεσία Γ.Α.Κ.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CSA_PCVLA.EKL
Εκλογικά Συλλογής Γιάννη Βλαχογιάννη   [1864 - 1925]
Το αρχείο διαρθρώνεται ως εξής: α) εκλογικοί κατάλογοι των επαρχιών Αιγιαλείας, Αιγίνης, Άνδρου, Άργους, Αττικής, Βάλτου, Βονίτζης και Ξ...
Πλοήγηση [Σειρά] GRGSA-CSA_PCVLA.EKL.S01
Σειρά #001 - Εκλογικοί κατάλογοι  [1864 - 1925]
Περιέχει εκλογικούς καταλόγους των επαρχιών Αιγιαλείας, Αιγίνης, Άνδρου, Άργους, Αττικής, Βάλτου, Βονίτζης και Ξηρομέρου, Γορτυνίας (ή Γό...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PCVLA.EKL.S01.F000025
Φάκελος #025 - Εκλογικοί κατάλογοι επαρχίας Λακεδαίμονος  [1872, 1873, 1878, 1886]
Περιέχει 13 υποφακέλους: 1. Δήμος Βρυσεών 2. Δήμος Γερονθρών 3. Δήμος Θεραπνών 4. Δήμος Καστορίου 5. Δήμος Κροκεών 6. Δήμος Μελιτίνης 7. ...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-CSA_PCVLA.EKL.S01.F000025

Τίτλος: Εκλογικοί κατάλογοι επαρχίας Λακεδαίμονος

Χρονολογίες: 1872, 1873, 1878, 1886

Επίπεδο περιγραφής: Φάκελος

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής: 13 υποφάκελοι

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιέχει 13 υποφακέλους:
1. Δήμος Βρυσεών
2. Δήμος Γερονθρών
3. Δήμος Θεραπνών
4. Δήμος Καστορίου
5. Δήμος Κροκεών
6. Δήμος Μελιτίνης
7. Δήμος Οινούντος
8. Δήμος Πελλάνης
9. Δήμος Σελλασίας
10. Δήμος Σπάρτης
11. Δήμος Τρινάσου
12. Δήμος Φάριδος
13. Δήμος Φελλίας.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Κεντρική Υπηρεσία Γ.Α.Κ.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

Notes:

Ο υποφάκελος 1 περιέχει 2 τεμάχια.
Οι σελίδες του εκλογικού καταλόγου του Δήμου Φάριδος είναι συρραμμένες λανθασμένα.

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα