@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-CSA
Κεντρική Υπηρεσία Γ.Α.Κ.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CSA_PCK0075EK
Εκλογικά Αρχείου Βουλής των Ελλήνων   [1844 - 1893, 1915]
Το αρχείο, "Είκοσι φάκελοι εκλογικών και τρεις φάκελοι νομοθετικών εγγράφων", εισήχθη στα Γ.Α.Κ. στις 26 Φεβρουαρίου 1918 από τη Βουλή τω...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-CSA_PCK0075EK

Τίτλος: Εκλογικά Αρχείου Βουλής των Ελλήνων

Χρονολογίες: 1844 - 1893, 1915

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής: 70 φάκελοι

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Το αρχείο, "Είκοσι φάκελοι εκλογικών και τρεις φάκελοι νομοθετικών εγγράφων", εισήχθη στα Γ.Α.Κ. στις 26 Φεβρουαρίου 1918 από τη Βουλή των Ελλήνων και με προφορική εντολή του Προέδρου της.
Κατά την ταξινόμηση του αρχείου δημιουργήθηκαν 54 φάκελοι με εκλογικά έγγραφα, με κριτήριο την Επαρχία από όπου προέρχονταν αυτά και με αλφαβητική σειρά των Επαρχιών. Κάθε φάκελος περιλαμβάνει υποφακέλους, με κριτήριο τους Δήμους των Επαρχιών, επίσης σε αλφαβητική σειρά. Ο φάκελος 54 περιλαμβάνει εκλογικά έγγραφα χωρίς ένδειξη Δήμου ή Επαρχίας.
Ο φάκελος 55 περιλαμβάνει στενογραφημένα και καθαρογραμμένα πρακτικά των συζητήσεων της Βουλής (σπαράγματα), των Α', Γ' και Ε' βουλευτικών περιόδων (1867 - 1974).
Ο φάκελος 56 περιλαμβάνει προτάσεις πληρεξουσίων της Β' Εθνοσυνέλευσης επί διαφόρων νομοσχεδίων, καθώς και σχέδια ψηφισμάτων.
Οι φάκελοι 57 - 64 περιλαμβάνουν νομοθετικά έγγραφα (σχέδια νόμου, αιτιολογικές εκθέσεις, κ.ά.) ταξινομημένα κατά Υπουργεία: Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Ναυτικών, Υπουργείο Στρατιωτικών, Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο Παιδείας, Υπουργείο Δικαιοσύνης και Υπουργείο Εσωτερικών.
Οι φάκελοι 65 - 70 περιλαμβάνουν έγγραφα σχετικά με την εσωτερική λειτουργία της Βουλής.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Κεντρική Υπηρεσία Γ.Α.Κ.

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα