@rxiomnimon - Integrated archival data management system

Ελληνικά English Français
Bookmark:(+)(-)


CLASSIFICATION SCHEME
Browse [Repository] GRGSA-CSA
Central Service Archives
Browse [Fonds] GRGSA-CSA_PCK0047A2
Εκλογικά Συλλογής Γεωργίου Λαδά   [[1842], 1843 - 1873]
Το τρίτο μέρος της Συλλογής Λαδά είναι τα εκλογικά του αρχείου του Υπουργείου Εσωτερικών. Επειδή στο σύνολό του το υλικό του τρίτου μέρου...

TopIDENTITY STATEMENT AREA

Reference code: GRGSA-CSA_PCK0047A2

Title: Εκλογικά Συλλογής Γεωργίου Λαδά

Dates: [1842], 1843 - 1873

Level of description: Fonds

Extent and medium of the unit of description: 5 σειρές, 59 φάκελοι

TopCONTEXT AREA

Name of creator: 478

Immediate source of acquisition or transfer:

Η Συλλογή Λαδά εισήχθη στα Γ.Α.Κ. στις 15 Ιουνίου του 1939 από την Βουλή μετά από απόφαση της Επιτροπείας των Γ.Α.Κ. (19 Απριλίου 1939) και έχει ενταχθεί στις Μικρές Συλλογές Κ των Γενικών Αρχείων του Κράτους ως Κ 47. Στη Συλλογή εμπεριέχονται:
A. Τμήμα του αρχείου της Βουλής των Ελλήνων (1843-1888),
B. Τμήμα του αρχείου του Συμβουλίου της Επικρατείας (1835-1844) και
Γ. Εκλογικά έγγραφα (1843-1873) του αρχείου του Υπουργείου Εσωτερικών.

TopCONTENT AND STRUCTURE AREA

Scope and content:

Το τρίτο μέρος της Συλλογής Λαδά είναι τα εκλογικά του αρχείου του Υπουργείου Εσωτερικών. Επειδή στο σύνολό του το υλικό του τρίτου μέρους του αρχείου (Εκλογικά) αποτελούνταν από λυτά έγγραφα, κατά την ταξινόμησή του δημιουργήθηκαν έξι ενότητες:
1. Εκλογικά εντός κράτους, 49 φάκελοι (α/α 1-49) με κριτήριο ταξινόμησης την Επαρχία και αλφαβητική σειρά των επαρχιών. Κάθε φάκελος περιλαμβάνει υποφακέλους με κριτήριο τους δήμους των επαρχιών.
2. Εκλογικά σωματείων, 1 φάκελος (α/α 50) με εκλογές Σωματείων.
3. Εκλογικά εξωτερικού, 1 φάκελος (α/α 51) εκλογικά έγγραφα των Προξενείων, Υποπροξενείων και Πρακτορείων.
4. Εκλογικά Ιονίων νήσων,
5. Εκλογικά υποδούλων μερών.
6. Διάφορα
Στην πρώτη ενότητα συγκροτήθηκαν 49 φάκελοι, με κριτήριο την Επαρχία και αλφαβητική σειρά των επαρχιών. Κάθε φάκελος περιλαμβάνει υποφακέλους με κριτήριο τους δήμους των επαρχιών.
Στην δεύτερη ενότητα (φάκελος 50) έχουν υπαχθεί οι εκλογές των Σωματείων Ηπειρωτών, Δωδεκανησίων, Θρακών, Βουλγάρων, Σέρβων, Βιθυνών, Θεσσαλών, Κασίων, Σαμίων, Κρητών, Αρτινών, Τουρκικών Αγράφων, Μακεδόνων και Σουλιωτών.
Στην τρίτη ενότητα (φάκελος α/α 51) έχουν ενταχθεί εκλογικά έγγραφα των Προξενείων Αλεξανδρείας, Ατταλείας, Βρυούλων, Βουκουρεστίου, Βάρνας, Γαλατσίου, Κύπρου, Κωνσταντινουπόλεως, Λονδίνου, Μεσσήνης, Μολδαβίας, Μελίτης, Μαγνησίας, των Υποπροξενείων Βραΐλα, Βερδιάνσκα, Δαμασκού, Ελλησπόντου, Ισμαηλίου, Προύσσης, Τραπεζούντας, Τσεσμέ, Τούλσης, και των Πρακτορείων Αϊδινίου και Ν. Εφέσου.
Στην τέταρτη ενότητα οι φάκελοι (α/α 52-57) αφορούν στις εκλογές των Ιονίων νήσων: Κερκύρας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Λευκάδας, Ιθάκης και Παξών.
Στην πέμπτη ενότητα ο φάκελος (α/α 58) αφορά στις εκλογές των υποδούλων μερών Λαρίσης, Σερρών, Θεσσαλονίκης, Πρεβέζης, Χίου και Κρήτης, όσων δηλαδή δεν είχαν ενταχθεί στο ελληνικό κράτος μέχρι το 1873, καταληκτική χρονολογία των εκλογικών εγγράφων του αρχείου.
Στην έκτη ενότητα (α/α 59) έχουν ενταχθεί έγγραφα στα οποία δεν υπήρχε χρονολογία και επαρχία.
Ο μεγαλύτερος όγκος των εγγράφων εναρμονίζεται με τη διαδικασία των εκλογών. Τα έγγραφα αναφέρονται τόσο στην εκλογή των Δημοτικών Συμβούλων όσο και στην εκλογή των Δημάρχων και των Δημαρχιακών Παρέδρων: προκηρύξεις Δημάρχων, αποδείξεις δημοσίευσης προγραμμάτων, πρακτικά κλήρωσης εφορευτικών επιτροπών και ορκωτικών δικαστηρίων, πρακτικά ανακρίσεων των βουλευτικών καταλόγων, εκλογικοί κατάλογοι, πρωτόκολλα ενστάσεων, παράδοσης-παραλαβής, σφράγισης των καλπών και διαλογής των ψήφων.

TopCONDITIONS OF ACCESS AND USE AREA

Conditions governing access: Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση.

Conditions governing reproduction: Η αναπαραγωγή των εγγράφων υπόκειται στους ισχύοντες κανονισμούς των Γενικών Αρχείων του Κράτους.

TopALLIED MATERIALS AREA

Existence and location of originals: Κεντρική Υπηρεσία Γ.Α.Κ.

Publication note: Τα περιεχόμενα των Γενικών Αρχείων του Κράτους, τόμ. 12, Εισαγωγή - Επιμέλεια - Ευρετήριον υπό Κων. Αθ. Διαμάντη, Δ.Φ., Δ/ντού των ΓΑΚ, εν Αθήναις, 1973

TopNOTES AREA

Note:

Για να ασκήσει κανείς το εκλογικό δικαίωμα μέχρι το 1844, πρέπει να ζει «ανεξαρτήτως» σύμφωνα με το άρθρο 13 του νόμου «Περί σχηματισμού των δήμων» του 1833, να έχει υπερβεί του εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας και να έχει τη μόνιμη διαμονή του στον Δήμο. Από την εκλογή εξαιρούνται οι γυναίκες, όσοι στερούνται της ελεύθερης διαχείρισης της περιουσίας τους, οι κατηγορούμενοι για εγκλήματα και όσοι δυνάμει αποφάσεων εγκληματικού δικαστηρίου έχασαν το δικαίωμα της ψηφοφορίας. Στο άρθρο 39 του νόμου ορίζεται ο αριθμός των παρέδρων και δημοτικών συμβούλων ανάλογα με την τάξη του δήμου. Η εκλογή βασιζόταν, σύμφωνα με τον νόμο της 27ης Δεκεμβρίου του 1833 «Περί δήμων και δημοτικών αρχόντων» στην περιορισμένη ψήφο της δημαιρεσιακής συνέλευσης, που την αποτελούσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι και οι περισσότερο φορολογούμενοι πολίτες, ενώ ο δήμαρχος και οι δημαρχιακοί πάρεδροι διορίζονταν από τον βασιλιά έπειτα από πρόταση τριών υποψηφίων που όριζε η συνέλευση. Κάθε εκλογή δημοσιεύεται τουλάχιστον δεκαπέντε μέρες πριν τις εκλογές από τον Δήμαρχο και εκτίθεται στο Δημαρχείο κατάλογος των μελών του Δήμου των εχόντων δικαίωμα σύμφωνα με το 13 άρθρο του νόμου του ψηφοφορείν και εκλέγεσθαι. Κάθε πολίτης που έχει δικαίωμα ψήφου μπορεί να παραπονεθεί, αν στον εκτεθειμένο κατάλογο παραλείφθηκαν ικανοί ή καταχωρήθηκαν ανίκανοι. Ο Δήμαρχος με τη βοήθεια τριμελούς επιτροπής κρίνει τα παράπονα επί του εκλογικού καταλόγου και απαντά εντός είκοσι τεσσάρων ωρών. Ο Δήμαρχος υποβάλλει τα πρακτικά στον Νομάρχη, ο οποίος αποφασίζει εντός τριών ημερών. Οι εκλογές διευθύνονται από τον Δήμαρχο ή από τον Πάρεδο. Ο γραμματέας της Δημαρχίας, ή, όπου δεν υπάρχει, ο δάσκαλος του τόπου τηρεί το πρωτόκολλο. Η εκλογή του Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται με ψηφοδέλτια. Κάθε εκλογέας καταγράφει όσους εκ των δημοτών κρίνει άξιους εκλογής σημειώνοντας το όνομα, το επώνυμο, και το επάγγελμά του. Ο Πρόεδρος της Δημαιρεσιακής Επιτροπής καταχωρίζει στο πρωτόκολλο το όνομα του εκλογέα.
Σύμφωνα με το άρθρο 62 του Συντάγματος του 1844, οι εκλογές έπρεπε να διεξάγονται κάθε τρία χρόνια. Μετά την προκήρυξή τους, υπεύθυνοι για την διεξαγωγή τους ήταν οι διοικητές των πολιτικών διοικήσεων και οι δημοτικές αρχές.
Από το 1845 μετά την επαναφορά του νομαρχιακού συστήματος στη διοικητική διαίρεση της χώρας, με τον νόμο ΚΕ/1845, στα σημεία που ο εκλογικός νόμος αναφέρεται στους διοικητές, αντί των διοικητών εννοούνται οι νομάρχες. Με τον εκλογικό νόμο του 1844 και με τα άρθρα 6-15 ορίζονται τα σχετικά με τους εκλεκτικούς καταλόγους. Ο κατάλογος εκτίθεται στο Δημαρχείο το βραδύτερο την 25 μέρα από την επίσημη δημοσίευση του Νόμου και η έκθεση γνωστοποιείται με δημόσια διακήρυξη και πρόγραμμα του Δημάρχου, ενώ προσδιορίζεται και δεκαήμερη προθεσμία για την παραδοχή των ενστάσεων επί του εκλογικού καταλόγου. Τα παράπονα επί του εκλεκτικού καταλόγου γίνονται σε πενταμελή επιτροπή, παρόντος και του Δημάρχου, και εγγράφονται σε ξεχωριστό πρωτόκολλο. Την ενδεκάτη μέρα από την κοινοποίηση του προγράμματος, το πρωτόκολλο εκτίθεται στο Δημαρχείο και προσκαλούνται όσοι έχουν αντιρρήσεις. Την επόμενη μέρα εκλέγεται δεκαπενταμελής επιτροπή από όσους είχαν χρηματίσει δημαρχιακοί πάρεδροι, επαρχιακοί και δημοτικοί σύμβουλοι και απαρτίζουν το «ορκωτικό» δικαστήριο για την εκδίκαση των ενστάσεων και αντιρρήσεων. Οι κληρωθέντες ειδοποιούνται από τον Δήμαρχο και οφείλουν εντός τριών ημερών να έρθουν στην πρωτεύουσα του δήμου, να δώσουν τον όρκο και να εκδικάσουν τις ενστάσεις οι οποίες δεν πρέπει να διαρκέσουν πάνω από οκτώ μέρες. Μετά την αποπεράτωση της εξέλεγξης των εκλογικών καταλόγων, προσδιορίζεται η μέρα έναρξης και η διάρκεια των εκλογικών εργασιών στον πιο ευρύχωρο ναό της πρωτεύουσας του δήμου. Η διάρκεια των εκλογών είναι οχταήμερη. Ο Διοικητής, μαζί με τις προκηρύξεις των εκλογών, στέλνει και μια κάλπη σε κάθε δήμο σφραγισμένη με τη σφραγίδα της διοίκησης. Οι δήμαρχοι κοινοποιούν στον δήμο την προκήρυξη του διοικητή. Κάθε μέρα, την καθορισμένη ώρα της παύσης της ψηφοφορίας, σφραγίζεται η κάλπη, ενώ η αποσφράγιση επαναλαμβάνεται κάθε πρωί. Μετά την λήξη των εκλογών όλες οι κάλπες με τα πρακτικά μεταφέρονται στην πρωτεύουσα της επαρχίας όπου αποσφραγίζονται. Η διαλογή των ψήφων γίνεται δημόσια με την εποπτεία του Διοικητή. Μετά την αποπεράτωση της διαλογής των ψήφων, τα πρακτικά κατευθύνονται στον Διοικητή, ο οποίος τα στέλνει στην Γραμματεία των Εσωτερικών και η Γραμματεία στη Βουλή. Ο Διοικητής δημοσιεύει το αποτέλεσμα της εκλογής σε ολόκληρη την επαρχία.

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα