@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-CHI
Αρχεία Ν. Χίου
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CHI_NOT022
ΝΟΤΑΡΙΑΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ  [1862 - 1914]
Περιεχόμενα: Περιέχει ομόλογα, αποδεικτικά, ενοικιαστήρια, επιτροπικά, πληρεξούσια, αναστατοχάρτια. Περιέχει ομόλογα, εξοφλητικά, επι...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-CHI_NOT022

Τίτλος: ΝΟΤΑΡΙΑΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ

Χρονολογίες: 1862 - 1914

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Περιέχει ομόλογα, αποδεικτικά, ενοικιαστήρια, επιτροπικά, πληρεξούσια, αναστατοχάρτια.
Περιέχει ομόλογα, εξοφλητικά, επικύρωση υποθήκης, αναστατοχάρτια, επιτροπικά, υποσχετικά, παχτοχάρτια, νοικοχάρτια, αποδεικτικά, συμφωνητικά, εγγυητικά.
Περιέχει ομόλογα, επιτροπικά, επιτροπικοκηδεμονικό, αποδεικτικά, αναφατοχάρτι, συμφωνητικά, νοικοχάρτια, εξοφλητικά, παχτοχάρτια, ακυρωτικά.
Περιέχει ομόλογα κυρίως, καθώς και εξοφλητικά, συμφωνητικά, επιτροπικά, υποσχετικά, αποδειχτικά, ακυρωτικά, αναστατοχάρτια (αντίγραφα).
Περιέχει ομόλογα, αποδειχτικά, επιτροπικά, συμφωνητικά, πακτοχάρτια.
Περιέχει πωλητήρια, ομόλογα, δωρητήρια, μοιραστήρια, ανταλλαγές.
Περιέχει πωλητήρια, ομόλογα, ανταλλαγές, δωρητήρια.
Περιέχει ομόλογα, πωλητήρια, ανταλλαγές, μοιραστήρια, συμφωνητικά.
Περιέχει πωλητήρια, προικολαβές, διαθήκες, μοιραστήρια, ανταλλαγές, δωρητήρια, συμφωνητικά, εξοφλητήρια, υποσχετικά, προικοσύμφωνα, χαριστήρια.
Περιέχει πωλητήρια, προικοσύμφωνα, διαθήκες, ανταλλαγές, δωρητήρια, εξοφλητήρια (αντίγραφα).
Περιέχει πωλητήρια, ανταλλαγές, προικοσύμφωνα, διαθήκες, παραλαβές προικός, μοιραστήρια, δωρητήρια.
Περιέχει πωλητήρια, προικοσύμφωνα, δωρητήρια, διαθήκες, μοιραστήρια, παραλαβές προικός, ανταλλαγές.
Περιέχει δωρητήρια, πωλητήρια, διαθήκες, προικοσύμφωνα, ανταλλαγές.
Περιέχει πωλητήρια, διαθήκες, προικοσύμφωνα, παραλαβές προικός, μοιραστήρια, ανταλλαγές.
Περιέχει πωλητήρια, διαθήκες, προικοσύμφωνα, ανταλλαγές, μοιραστήρια.
Περιέχει προικοσύμφωνα, παραλαβές προικός, διαθήκες, απόδειξη προικός.
Περιέχει προικοσύμφωνα, διαθήκες.
Περιέχει προικοσύμφωνα, διαθήκες, εξοφλήσεις, υποσχετικά, συνυποσχετικό.
Περιέχει διαθήκες, προικοσύμφωνα, παραλαβές προικός, χαριστήρια, πληρεξούσια.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Χίου

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα