@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-CHI
Αρχεία Ν. Χίου
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CHI_NOT001
ΝΟΤΑΡΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΚΟΥΣΗ  [1832 - 1914]
Περιεχόμενα: Περιέχει αγοραπωλησίες, δωρητήρια και συμφωνητικά. Περιέχει πωλητήρια, χαριστήρια, ανταλλαγές, μοιραστήρια, διαθήκες και...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-CHI_NOT001

Τίτλος: ΝΟΤΑΡΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΚΟΥΣΗ

Χρονολογίες: 1832 - 1914

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Περιέχει αγοραπωλησίες, δωρητήρια και συμφωνητικά.
Περιέχει πωλητήρια, χαριστήρια, ανταλλαγές, μοιραστήρια, διαθήκες και συμφωνητικά.
Περιέχει χαριστήρια, συμφωνητικά, αγορές και διαθήκες.
Περιέχει αγοραπωλησίες, διαθήκες, ανταλλαγές, χαριστήρια, μοιραστήρια, προικοσύμφωνα, συμβιβαστικά, εξοφλητήρια και παραλαβές κληρονομιάς.
Περιέχει αγοραπωλησίες, χαριστήρια, εξοφλητικά και ανταλλαγές.
Περιέχει διαθήκες και προικοσύμφωνα.
Περιέχει αγοραπωλησίες, μοιραστήρια, δωρητήρια και ανταλλαγές.
Περιέχει παραχωρήσεις, αγορές, δωρητήρια και μεταβιβάσεις.
Περιέχει ομόλογα.
Περιέχει ομόλογα και ενυπόθηκα δάνεια.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Χίου

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα