@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-CHI
Αρχεία Ν. Χίου
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CHI_NOT021
ΝΟΤΑΡΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΜΠΟΥ  [1867 - 1914]
Περιεχόμενα: Περιέχει αντίγραφα διαθηκών. Περιέχει ομόλογα, επιτροπικά έγγραφα, διανομές, συμφωνητικά. Περιέχει ένα προικοσύμφωνο και...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-CHI_NOT021

Τίτλος: ΝΟΤΑΡΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΜΠΟΥ

Χρονολογίες: 1867 - 1914

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Περιέχει αντίγραφα διαθηκών.
Περιέχει ομόλογα, επιτροπικά έγγραφα, διανομές, συμφωνητικά.
Περιέχει ένα προικοσύμφωνο και διαθήκες.
Περιέχει προικοσύμφωνα.
Περιέχει εκχωρητήρια, εξοφλητήρια, πληρεξούσια, διανεμητήρια, πιστοποιητικά, παραχωρητήρια, συμβιβάσεις, δωρητήρια, υποσχετικά, ανταλλαγές, ενοικιαστήρια, επιτροπικά, συμφωνητικά, "μαρτυρικά", μεταβιβάσεις.
Περιέχει ομόλογα των κατοίκων του Κάμπου.
Περιέχει διαθήκες.
Περιέχει ομόλογα.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Χίου

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα