@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-CHI
Αρχεία Ν. Χίου
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CHI_NOT016
ΝΟΤΑΡΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΖΥΦΙΑ  [1860 - 1914]
Περιεχόμενα: Περιέχει αγοραπωλησίες, συμφωνητικά-ομόλογα, δάνεια. Περιέχει προικοσύμφωνα και διαθήκες. Περιέχει πωλητήρια, δωρητήρια,...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-CHI_NOT016

Τίτλος: ΝΟΤΑΡΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΖΥΦΙΑ

Χρονολογίες: 1860 - 1914

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Περιέχει αγοραπωλησίες, συμφωνητικά-ομόλογα, δάνεια.
Περιέχει προικοσύμφωνα και διαθήκες.
Περιέχει πωλητήρια, δωρητήρια, ανταλλαγές, διανομές και ομόλογα.
Περιέχει αγορές, δωρητήρια, μεταβιβάσεις, ανταλλαγές.
Περιέχει ομόλογα.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Χίου

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα