@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-CHI
Αρχεία Ν. Χίου
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CHI_NOT011
ΝΟΤΑΡΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΑΦΝΩΝΟΣ  [1862 - 1914]
Περιεχόμενα: Περιέχει προικοσύμφωνα, διαθήκες, πωλητήρια και υποθηκοδάνεια. Περιέχει πωλητήρια, δωρητήρια, διανομές, συμφωνητικά και ...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-CHI_NOT011

Τίτλος: ΝΟΤΑΡΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΑΦΝΩΝΟΣ

Χρονολογίες: 1862 - 1914

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Περιέχει προικοσύμφωνα, διαθήκες, πωλητήρια και υποθηκοδάνεια.
Περιέχει πωλητήρια, δωρητήρια, διανομές, συμφωνητικά και ομόλογα.
Περιέχει μοιρασοχάρτια, υποθηκοδάνεια, διανομές και ανταλλαγές.
Περιέχει πωλητήρια και ενοικιαστήρια.
Περιέχει προικοσύμφωνα, διαθήκες και διανομές.
Περιέχει πωλητήρια, διανομές και δωρητήρια.
Περιέχει προικοδοτήρια,διαθήκες, δωρητήρια, συμφωνητικά και προικοσύμφωνα.
Περιέχει ομόλογα.
Περιέχει προικοσύμφωνα, δωρητήρια και συμφωνητικά.
Περιέχει πωλητήρια και διανομές.
Περιέχει διαθήκες και εξοφλητικά.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Χίου

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα