@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-CHI
Αρχεία Ν. Χίου
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CHI_NOT005
ΝΟΤΑΡΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΕΡΒΕΡΑΤΟΥ  [1831 - 1914]
Περιεχόμενα: Περιέχει διαθήκες, συμφωνητικά, προικοσύμφωνα, εξοφληστικά, μοιραστήρια και εμβατίκια. Περιέχει προικοσύμφωνα, διανομές,...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-CHI_NOT005

Τίτλος: ΝΟΤΑΡΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΕΡΒΕΡΑΤΟΥ

Χρονολογίες: 1831 - 1914

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Περιέχει διαθήκες, συμφωνητικά, προικοσύμφωνα, εξοφληστικά, μοιραστήρια και εμβατίκια.
Περιέχει προικοσύμφωνα, διανομές, πωλητήρια, συμφωνητικά και εξοφλήσεις.
Περιέχει πωλητήρια.
Περιέχει προικοσύμφωνα και διαθήκες.
Περιέχει πωλητήρια, δωρητήρια, μοιρασοχάρτια.
Περιέχει ομόλογα.
Περιέχει μεταβιβάσεις, πωλητήρια, δωρητήρια.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Χίου

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα