@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-CHI
Αρχεία Ν. Χίου
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CHI_NOT023
ΝΟΤΑΡΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΡΥΩΝ  [1863 - 1914]
Περιεχόμενα: Περιέχει εξοφλήσεις, συμφωνητικά, πακτωτικά. Περιέχει διαθήκες, πωλητήρια, προικοσύμφωνα και δωρήτηρια. Περιέχει υποθηκο...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-CHI_NOT023

Τίτλος: ΝΟΤΑΡΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΡΥΩΝ

Χρονολογίες: 1863 - 1914

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Περιέχει εξοφλήσεις, συμφωνητικά, πακτωτικά.
Περιέχει διαθήκες, πωλητήρια, προικοσύμφωνα και δωρήτηρια.
Περιέχει υποθηκοδάνεια.
Περιέχει διανομές, πακτωτικά, συμφωνητικά.
Περιέχει πωλητήρια.
Περιέχει προικοσύμφωνα, διαθήκες, δωρητήρια.
Περιέχει πωλητήρια και δωρητήρια.
Περιέχει διαθήκες προικοσύμφωνα, παραλαβές προικός και εξοφλητικό έγγραφο.
Περιέχει προικοσύμφωνα, διαθήκες, προικοδωρητήρια.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Χίου

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα