@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-CHI
Αρχεία Ν. Χίου
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CHI_NOT009
ΝΟΤΑΡΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ  [1882 - 1914]
Περιεχόμενα: Περιέχει προικοσύμφωνα, ενοικιαστήρια διανομές και αντίγραφα πράξεων. Περιέχει προικοσύμφωνα. Περίεχει ομόλογα. Περιέχει...

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-CHI_NOT009

Τίτλος: ΝΟΤΑΡΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ

Χρονολογίες: 1882 - 1914

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Περιέχει προικοσύμφωνα, ενοικιαστήρια διανομές και αντίγραφα πράξεων.
Περιέχει προικοσύμφωνα.
Περίεχει ομόλογα.
Περιέχει πωλητήρια των κατοίκων Βορείου Βροντάδου.
Περιέχει υποσχετικά, πωλητήρια, ενοικιαστήρια και ομόλογα.
Περιέχει δωρητήρια.
Περιέχει διαθήκες.
Περιέχει προικοσύμφωνα και παραλαβές προικός.
Περιέχει υποθηκοδάνεια των ετών 1897-1913 και πωλητήρια των ετών 1889-1893.
Περιέχει διανομές, ενοικιαστήρια, ομόλογα και εκκλησιαστικά. Περιέχει επίσης και αντίγραφα πράξεων.
Περιέχει πωλητήρια.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Χίου

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα